Supplerende regler

Supplerende danske regler 2011

Disse regler gælder ved danske turneringer i DCuF´s regie. Reglerne er udarbejdet af Turneringsudvalget.
Disse supplerende regler gælder fra den 19. oktober af sæsonen 2011.

Fortolkning af og supplement til de internationale regler.

Dommeren bestemmer hvilke sten der skal benyttes under hensyn til en fair kampafvikling.

 

Holdene

Alle spillere der deltager i en turnering i DCuF’s regie, skal ved turneringsstart være medlem af en klub under DCuF. Hvis denne regel overtrædes tabes kampen hvori overtrædelsen fandt sted. Et hold består af max 5 stamspillere. Stamspillere er de personer som er angivet på tilmeldingen ved turneringens start, og der kan derfor kun tilmeldes 5 stamspillere. Hvis et hold kun har tilmeldt 4 stamspillere ved turneringsstart, kan holdet eftertilmelde en 5’te spiller i løbet af turneringen.

 

Scorekort

Før hver kamp udfylder begge hold – scorekortet med holdets sammensætning/opstilling til kampen, dvs. alle spillernes navne og placering på holdet. Efter kampen, udfyldes scorekortet, med komplet score og underskrives af en repræsentant fra holdet. Begge holds skippere er ansvarlige for udfyldelsen. Det vindende holds skipper afleverer udfyldt kamprapport til turneringsledelsen. Manglende udfyldelse eller aflevering kan medføre, at holdet taber kampen.

 

For sent fremmøde

Dersom et hold (bestående af minimum 3 godkendte spillere for at regnes som et hold) kommer mellem 5 og 15 min. for sent til starten af en kamp tabes 1. ende med 2 sten. Modstanderholdet har sidste sten i 2. ende og vælger sten. Såfremt et hold er mere end 15 min. forsinket tabes kampen. Dommeren afgør forsinkelsens længde.

 

Udeblivelse

Hvis et hold udebliver uden vægtig grund (afgøres af turneringsudvalget) idømmes klubben holdet stiller op for en bøde på kr. 1000,- pr kamp. Et hold som vælger at give op før tid fordi kampen anses for tabt, må tidligst give op efter 5 spillede ender (gælder i 10 enders kampe).
Et hold der er “massivt” foran efter 5 ender, må ikke provokere eller lægge pres på deres modstander for at få dem til at give op. Et sådan pres vil blive anset for dårligt sportsmandship og unfair optræden, hvilket vil få konsekvenser for holdet.

 

Spillere

Et hold skal fuldføre minimum 60% af kampene i en turnering med 4 stamspillere. Dette gælder for alle dele af turneringen. Det gælder for grundspillet som helhed og for hver enkelt kamp i slutspillet sammen med alle tidligere kampe i turneringen.
Hvis denne regel bliver brudt, udelukkes holdet fra resten af turneringen og alle efterfølgende kampe i turneringen tabes, alle tidligere resultater som holdet allerede har spillet består. Det er tilladt at starte en turnering med kun 3 spillere på banen.

 

Reserver

Der kan spilles med reserver, men et hold skal altid bestå af mindst to stamspillere. Stamspillere skal skippe og sætte de 4 sidste sten.
Reserver må ikke have spillet for andre hold i samme turnering. Som samme turnering regnes DM-kval. og DM, men ikke EM-kval. og DM.
Reserver må kun tages fra lavere rangerende turneringer, ikke fra højere rangerede turneringer.
En reserve må højst spille 40 % af kampene i en turnering.
Et hold må kun spille med en reserve på banen af gangen.

Hvis reservereglerne overtrædes gælder følgende sanktioner:
1. overtrædelse: Kampen tabes.
2. overtrædelse: Holdet udelukkes fra resten af turneringen og alle efterfølgende kampe i turneringen tabes, alle tidligere resultater som holdet allerede har spillet består.

Hvis et hold diskvalificeres fra en kvalifikationsturnering, diskvalificeres holdet også fra den turnering som holdet evt. allerede har kvalificeret sig til.
I Danmark er overdommeren lig med Turneringsudvalget.
I kampe under Dansk Curling Forbunds ledelse, er en sådan autorisation altid givet til dommeren.

I Danmark holdes der normalt ikke forhåndsmøde med holdene. I kampe under DCuF’s vil dommeren normalt give første advarsel på banen. Ved anden overskridelse skrides der ind med straf.

I turneringer under DCuF’s regie kan opvarmningsperioden benyttes efter dommerens anvisning såfremt spilleplanen giver tid dertil. Der kan spilles 8 sten frem og 8 sten tilbage, 2 sten pr. spiller hver vej, der må max. benyttes 10 min. Træning starter 25 min. før kampstart.

System for lodtrækning kan ændres afhængigt af spillesystem og antallet af deltagende hold.

 

Tidtagning

a. I turneringer under DCuF anvendes tidtagning i den udstrækning det er muligt.
c. Pausen efter 5. ende er i turneringer under DCuF følger de internationale regler.
d. Det er kun det hold der har kaldt en time-out som har adgang til deres coach. Coachen må ikke betræde isen.

 

Beklædning

I kampe i turneringer under DCuF kræves ens beklædning på overkroppen på alle spillere. Undtaget herfor er Kval. til EM-kval. og DM-kval.

Hvis beklædningsreglerne overtrædes gælder følgende sanktioner:
1. overtrædelse: Bøde på kr. 400,-
2. overtrædelse: Kampen tabes, samme sanktion for efterfølgende overtrædelser.
Spillesystemet og spilleplanen udarbejdes af turneringsudvalget for turneringer under DCuF.

 

Sponsore

Under DCuF-stævner er det muligt at spille med Firmalogoer på trøje og bukser, dog henstilles der til at holdene ikke reklamerer for firmaer der optræder u-etisk og i strid med dansk lovgivning.

 

Udtrædelse af turnering

Hvor et hold forlader en turnering på grund af diskvalifikation tabes de kampe hvori der er begået regelbrud samt de efterfølgende kampe. I øvrige kampe fastholdes resultaterne, herunder at resultaterne i tidligere lovligt spillede kampe i samme turnering fastholdes.

Hvis et hold af egen drift udtræder af en igangværende turnering, tabes holdets efterfølgende kampe. I øvrige kampe fastholdes resultaterne, herunder at resultaterne i tidligere spillede kampe i samme turnering fastholdes.

Hvis den/de samme personer gentagende gange trækker sig fra turneringer under DCuF, kan Turneringsudvalget idømme personen/personerne et års karantæne/udelukkes fra deltagelse i et af DCuF arrangementer. Denne karantæne dømmes udelukkende af det på det givne tidspunkt fungerende Turneringsudvalg.

 

Opløsning af hold

Turneringssystemet i Danmark kvalificerer hold til fremtidige turneringer.

Et hold betragtes som opløst såfremt de resterende spillere fra den kvalificerende turnering ikke opfylder en af 2 betingelser:
1: Der resterer 3 stamspillere.
2: Der resterer 2 stamspillere, hvoraf en er skipperen fra den foregående sæson.

Såfremt dette kan give flere mulige opstillinger, hvor en af disse betingelser er opfyldt, fortsætter det hold der kan stille 3 stamspillere, frem for andre opstillinger

Såfremt et kvalificeret hold er opløst tilfalder pladsen i turneringen det hold der placerede sig højest uden for de kvalificerede hold i den turnering der kvalificerede holdet

 

Udenlandske spillere

Udlændinge kan deltage i turneringer under DCuF såfremt de har været bosiddende i Danmark mindst et år inden turneringens start

 

Finaler

Hvor finaler spilles med Page systemet [Forklaring nedenfor], har det hold der slutter mindst et point foran nr. 2 i grundspillet fordel af sidste sten i 1-2 kampen. Hvor der ikke er et hold der slutter mindst 1 point foran nr.2 i grundspillet, spilles der LSD om sidste sten og stenfarve på normal vis. Vinderen af 1-2 kampen har fordelen af sidste sten i finalekampen. I begge tilfælde trækkes der lod om stenfarve i finalekampene.

Forklaring af Page systemet:
Page systemet er et system til afvikling af finaleslutspil mellem 4 hold, rangeret 1 til 4. I første runde spiller 1 mod 2 og 3 mod 4. Vinderen af 1-2 kampen går direkte til finalen. Taberen af 3-4 kampen er ude. Taberen af 1-2 kampen spiller så mod vinderen af 3-4 kampen om den anden plads i finalen.