Bestyrelsen

Bestyrelsen i Aarhus Curling klub består på nuværende tidspunkt af nedenstående medlemmer. Derudover har klubben en række tillidsposter heriblandt juniortræner, juniorrepræsentant, revisor, medlemmer af diverse udvalg mv.

Formand

Alex Østergaard
formand@aarhuscurlingklub.dk

Næstformand

René Stensig
naestformand@aarhuscurlingklub.dk

Kasserer

Billede kommer snart Jørgen Kragh Østby
kasserer@aarhuscurlingklub.dk

Andre tillidsposter

Revisor Rune Paulsen
Junior repræsentant Anton Schüsler

Arrangement ansvarlig

Thorbjørn Jackholm
playcurling@aarhuscurlingklub.dk

Brevpost sendes til:

Aarhus Curling Klub
Co.: Alex Østergaard
Almuevej 16, Vrold
8660 Skanderborg

Aarhus Curling Klub arbejder altid på at skabe gode og åbne sportslige og sociale fælleskaber. Denne opgave løftes af de frivillige der løbende bidrager med at drive klubben både på og udenfor banen hvad enten det er træneropgaver, indkøb, administration, udvalgsopgaver eller afholdelse af firmaarrangementer. Fælles for alle opgaverne er at de bidrager til at skabe et sjovt og berigende miljø centreret omkring curlingspillet, hvilket er hovedformålet med det hele.