Indmeldelse

Indmeldelse foregår ved udfyldelse af indmeldelsesblanket i klubben. Man kan starte hvornår man vil i løbet af en sæson. En sæson løber fra august til slut marts/start april.

Klubben har udstyr i form af sko, slider og koste, som man kan låne den første sæson man spiller.

 

Kontingent

Kontingent efter den 25. august  2020:

15 år og over:         kr. 500,-
Under 15 år:           kr. 30,-

Studierabat*:           kr. 50,-
Pensionistrabat:    kr. 50,-

* Rabat kun gyldig ifbm. kontingent for “15 år og derover”

Indmeldelsesblanket, ACK

Mobile Pay nr: 59099