Indmeldelse

Indmeldelse foregår ved udfyldelse af indmeldelsesblanket i klubben. Man kan starte hvornår man vil i løbet af en sæson. En sæson løber fra august til slut marts/start april.

Klubben har udstyr i form af sko, slider og koste, som man kan låne den første sæson man spiller.

 

Kontingent

Kontingent efter den 26. august  2016:

15 år og over kr. 300,-
Under 15 år kr. 30,-

Studierabat  kr. 50,-Pensionistrabat kr. 50,-

Indmeldelsesblanket, ACK

Mobile Pay nr: 59099