Ny bestyrelse valgt

Ny bestyrelse valgt

Så har vi afviklet vores ekstraordinære generalforsamling. Thorbjørn Jackholm blev valgt til kasserer og Dan Thorup til bestyrelsen. Dan og Alex aftaler indbyrdes hvem af dem der er formand og næstformand.

Som suppleant til bestyrelsen blev Thorbjørn Jørgensen valgt og ny revisor blev Rune Paulsen valgt.

Der blev desuden vedtaget en vedtægtsændring. Medlemskab af klubben kan fremover deles op i to: Fra 1. oktober til 31. januar og fra 1. februar til 1. oktober.