Generalforsamling i Aarhus Curling Klub

Generalforsamling i Aarhus Curling Klub

Lørdag den 26. august blev der afholdt Generalforsamling i Aarhus Curling Klub.

Arrangementet bestod af ekstratræning og fællesspisning efterfulgt af Generalforsamlingen.

Fremmødet var enormt flot og det blev en hyggelig aften med masser af social samvær og rigtigt gode diskussioner om klubbens fremtid.

Thorbjørn Jackholm blev genvalgt til Kasserer.
Dan Thorup blev genvalgt til Næstformand.
Henrik Rasmussen blev valgt til suppleant til bestyrelsen.

Tak for en god aften og tillykke med valget til de medlemmer af bestyrelsen som blev valgt eller genvalgt.