Danske Klubber

Ålborg Curling Klub
Direkte link til Årlborg Curling Klubs hjemmeside, som har mange gode oplysninger til curling interesserede i det nordjyske område. Klubben har træningstid onsdag aften. Der er også mulighed for at købe arrangementer – primært fredage i ulige uger.

Odense Curling Club
Link til Klubben, som dækker Fyn.

Frederikshavn Curling Club
Link til klubbens hjemmeside.

Esbjerg Curling Klub
Link til Klubbens hjemmeside. Hjemmesiden har mange gode oplysninger om klubben og om mulighederne for at købe arrangementer.

Silkeborg Curling Club
Link til klubbens hjemmeside med oplysninger om klubben generelt og Curling i almindelighed.

Curling Klub Odin
Link til klubben i Vojens. Hjemmesiden har mange oplysninger om klubben generelt.

Rungsted Curling Klub
Her er en enkelt side med data om klubben.

Hvidovre Curling Club
Link til klubbens hjemmeside med mange oplysninger om klubben generelt og Curling i almindelighed.

Gentofte Curling Club
Link til klubbens hjemmeside med mange oplysninger om klubben generelt og Curling i almindelighed.

Margaritacurlingclub.dk
Margaritacurlingklub er en social klub med forgreninger til 20 lande og med arrangementsdeltagelse i mange lande. Hjemmeside har en del interessante billeder fra curling i Danmark og Udlandet.

Taarnby Curling Club
Her er en henvisning til Taarnby Curling Clubs hjemmeside, som har meget information dels om klubben, men også mange links til interessante adresse.