Åbent hus

 

Forsiden:

Generelt

Supplerende regler

Regler for figurspil

Regler for mixdouble

 

  

Disse regler gælder ved danske turneringer i DCuF´s regie. Reglerne er udarbejdet af Turneringsudvalget.
Disse supplerende regler gælder fra starten af sæsonen 2007/2008

A. Fortolkning af og supplement til de internationale regler


Dommeren bestemmer hvilke sten der skal benyttes under hensyn til en fair kampafvikling.

 
Holdene:
Alle spillere der deltager i en turnering i DCuF’s regie, skal ved turneringsstart være medlem af en klub under DCuF. Hvis denne regel overtrædes tabes kampen hvori overtrædelsen fandt sted.
Et hold består af max 5 stamspillere. Stamspillere er de personer som er angivet på tilmeldingen ved turneringens start, og der kan derfor kun tilmeldes 5 stamspillere.
Der skal for hver kamp udfyldes kamprapport, med komplet score og alle spillernes navne og placering på holdet. Begge holds skippere er ansvarlige for udfyldelsen. Det vindende holds skipper afleverer udfyldt kamprapport til turneringsledelsen. Manglende udfyldelse eller aflevering kan medføre, at holdet taber kampen.
For sent fremmøde:
Dersom et hold (bestående af minimum 3 godkendte spillere for at regnes som et hold) kommer mellem 5 og 15 min. for sent til starten af en kamp tabes 1. ende med 2 sten. Modstanderholdet har sidste sten i 2. ende og vælger sten. Såfremt et hold er mere end 15 min. forsinket tabes kampen. Dommeren afgør forsinkelsens længde.
Udeblivelse:
Hvis et hold udebliver uden vægtig grund (afgøres af turneringsudvalget) idømmes klubben holdet stiller op for en bøde på kr. 1000,- pr kamp.
Spillere:
Et hold skal fuldføre minimum 60% af kampene i en turnering med 4 stamspillere. Dette gælder for alle dele af turneringen. Det gælder for grundspillet som helhed og for hver enkelt kamp i slutspillet sammen med alle tidligere kampe i turneringen.
Det er tilladt at starte en turnering med kun 3 spillere på banen.
Reserver
Der kan spilles med reserver, men et hold skal altid bestå af mindst to stamspillere. Stamspillere skal skippe og sætte 4 sidste sten.
Reserver må ikke have spillet for andre hold i samme turnering. Som samme turnering regnes DM-kval. og DM, men ikke EM-kval. og DM.
Reserver må kun tages fra lavere rangerende turneringer, ikke fra højere rangerede turneringer.
En reserve må højst spille 40 % af kampene i en turnering.
Et hold må kun spille med en reserve på banen af gangen.
Hvis reservereglerne overtrædes gælder følgende sanktioner:
1. overtrædelse: Kampen tabes
2. overtrædelse Holdet udelukkes fra resten af turneringen og alle efterfølgende kampe i turneringen tabesI Danmark er overdommeren lig med Turneringsudvalget.
I kampe under Dansk Curling Forbunds ledelse, er alle autorisationer altid givet til dommeren.

I Danmark holdes der normalt ikke forhåndsmøde med holdene. I kampe under DCuF's vil dommeren normalt give første advarsel på banen. Ved anden overskridelse skrides der ind med straf.

I turneringer under DCuF's regie kan opvarmningsperioden benyttes efter dommerens anvisning såfremt spilleplanen giver tid dertil. Der kan spilles 8 sten frem og tilbage, men max. benyttes 10 min. Hold der sætter sidste sten i 1. ende starter træning 25 min. før kampstart. Holdet der sætter første sten starter træning 15 min. før kampstart.

System for lodtrækning kan ændres afhængigt af spillesystem og antallet af deltagende hold.

Tidtagning:
a. I turneringer under DCuF anvendes tidtagning og tidsure ikke.
c. Pausen efter 5. ende er i turneringer under DCuF på 5 minutter.

Team Timeouts

Det er kun det hold der har kaldt en time-out som har adgang til deres coach.

Coachen må ikke betræde isen

Beklædning:

I kampe i turneringer under DCuF kræves ens beklædning på overkroppen på alle spillere.

Hvis beklædningsreglerne overtrædes gælder følgende sanktioner:

1. overtrædelse: Bøde på kr. 400,-
2. overtrædelse: Kampen tabes, samme sanktion for efterfølgende overtrædelser.

23

Spillesystemet og spilleplanen udarbejdes af turneringsudvalget for turneringer under DCuF.B. Øvrige danske regler

Beklædning:

I turneringer under DCuF kræves ens beklædning på overkroppen. Herved forstås identiske sweatshirts/t-shirts/jakker. Ved overtrædelse i samme turnering gælder følgende regler:
1. overtrædelse: Klubben holdet spiller for idømmes en bøde på 400,-
2. overtrædelse: Holdet taber kampen hvori reglerne er overtrådt.

Udtrædelse af turnering:

Hvor et hold forlader en turnering på grund af diskvalifikation tabes de kampe hvori der er begået regelbrud samt de efterfølgende kampe. I øvrige kampe fastholdes resultaterne, herunder at resultaterne i tidligere lovligt spillede kampe i samme turnering fastholdes.

Opløsning af hold:
Turneringssystemet i Danmark kvalificerer hold til fremtidige turneringer.

Et hold betragtes som opløst såfremt de resterende spillere fra den kvalificerende turnering ikke opfylder en af 2 betingelser:
1: Der resterer 3 stamspillere
2: Der resterer 2 stamspillere, hvoraf en er skipperen fra den foregående sæson.
Såfremt dette kan give flere mulige opstillinger, hvor en af disse betingelser er opfyldt, fortsætter det hold der kan stille 3 stamspillere, frem for andre opstillinger

Såfremt et kvalificeret hold er opløst tilfalder pladsen i turneringen det hold der placerede sig højest uden for de kvalificerede hold i den turnering der kvalificerede holdet.

Udenlandske spillere:
Udlændinge kan deltage i turneringer under DCuF såfremt de har været bosiddende i Danmark mindst et år inden turneringens start.

Finaler:
Hvor finaler spilles bedst af tre har det hold der slutter mindst et point foran nr. 2 i grundspillet fordel af sidste sten i 1. ende i alle finalekampe. Der trækkes lod om stenfarve.

Hvor finaler spilles med Page systemet [Forklaring nedenfor], har det hold der slutter mindst et point foran nr 2 i grundspillet fordel af sidste sten i 1-2 kampen. Hvor der ikke er et hold der slutter mindst 1 point foran nr.2 i grundspillet, trækkes der lod om sidste sten og stenfarve på normal vis. Vinderen af 1-2 kampen har fordelen af sidste sten i alle finalekampe. I begge tilfælde trækkes der lod om stenfarve i finalekampene.
Forklaring af Page systemet:
Page systemet er et system til afvikling af finaleslutspil mellem 4 hold, rangeret 1 til 4. I første runde spiller 1 mod 2 og 3 mod 4. Vinderen af 1-2 kampen går direkte til finalen. Taberen af 3-4 kampen er ude. Taberen af 1-2 kampen spiller så mod vinderen af 3-4 kampen om den anden plads i finalen