Åbent hus

 

Index:

Kalender:

Ismagerkursus

Juniortræf

Velkomst kursus

Trænerkursus

Velkomstkursus – hvordan tager vi godt imod nye spillere?

Kom og vær med på Velkomstkurset som er for alle uanset hvor kort eller lang tid du har spillet curling. Spillere der afvikler eller skal til at afvikle Curl and Fun i den kommende sæson, kan med fordel deltage på kurset.

Der er behov for flere både senior- og juniorspillere til at tage imod nye spillere i de fleste klubber. Det kræver energi at få nye medlemmer ind i klubberne, de skal vejledes og ikke blot overlades til dem selv, alle medlemmer bør tage del i dette arbejde.

Kurset har tre hoved overskrifter; modtagelse, introduktion til isen, og tak for i dag.

På kurset bliver du præsenteret for en procedure, for modtagelsen af nye spillere de første 5 – 6 gange de er i hallen. En god modtagelse af nye spillere kan være afgørende for om de dukker op til den efterfølgende træningsaften. Kurset omhandler ligeledes introduktion til isen/spillet og afslutning af den første træningsaften, så de nye spillere kommer igen til den næste træning.

Kurset bliver afholdt d. 8. september kl. 10 – 18 i Århus Skøjtehal, Göteborg Allé 9, 8200 Århus N. 

Det koster 250 kr. at deltage. Der ydes støtte til transportomkostningerne, DCuF opfordrer til samkørsel. Klubbens kasserer kan søge som refusion i egen hjemkommune.

Tilmelding med navn, klub, e-mail og telefonnummer: Senest d. 30. august 2007 til breddekonsulenten, gerne på mail jane@curling.dk eller til Dansk Curling Forbund, Idrættens Hus, Stadion Alle 20, 2605 Brøndby. Telefon, 4326 2575 eller mobiltelefon, 4040 7730.